Năng lực mạnh mẽ nhất của bạn

Năng-lực-mạnh-mẽ-nhất-của-bạn-200x300Khả năng tưởng tượng có lẽ là năng lực mạnh mẽ nhất mà bạn có được. Tất cả những cải thiện trong cuộc sống của bạn đều bắt đầu từ sự cải thiện về những hình ảnh trong tâm trí bạn.  Tình trạng hiện nay của bạn phần lớn là do những bức tranh trong tâm trí của bạn dẫn dắt. Khi bạn thay đổi những hình ảnh trong tâm trí mình thì thế giới bên ngoài của bạn cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Sự tưởng tượng sẽ kích hoạt Luật Hấp dẫn, thu hút con người, cơ hội và nguồn lực từ bên ngoài vào cuộc sống của bạn, những điều mà bạn cần để đạt được những mục tiêu của mình.

Sự tưởng tượng cũng kích hoạt Luật tương đồng, với nội dung là “Bên trong ra sao, bên ngoài thế ấy”. Khi bạn thay đổi những bức tranh bên trong tâm trí mình, thì thế giới bên ngoài cũng bắt đầu thay đổi. Vì bạn sẽ trở thành điều mà bạn luôn nghĩ đến, nên bạn cũng sẽ trở nên giống với điều mà bạn luôn tưởng tượng ra.

Wayne Dyer nói rằng: “ Bạn sẽ nhìn thấy nó khi bạn tin vào nó”. Nhà hùng biện Jim Cathcart thì nói:” Người mà bạn nhìn thấy là người mà bạn sẽ trở thành”. Dennis Waitley nói rằng những hình ảnh trong tâm trí bạn là “Những bức tranh đầu tiên về những điều hấp dẫn đang đến trong đời bạn”.

>> Bí Mật 72 Ngày Tự Do Tài Chính <<

Albert Einstein thì nói: “ Trí tưởng tượng quan trọng hơn thực tiển”. Napoleon Hill cũng phát biều: “ Bất cứ điều gì mà tâm trí con người có thể cảm nhận và tin tưởng, thì nó đều có thể trở thành hiện thực”.

Khát vọng tuổi trẻ(Chinh phục mục tiêu)